stari

Veronika Čepelková: Stáří jako inspirace…

 190.00

Popis produktu

Rozsah: 94 str.
Vazba: lepená
Rok vydání: 2016
Formát: B5
ISBN: 9788086619538
Abstrakt: V knize se autorka věnuje tématu aktivní participace starších lidí na
životě církevního společenství. Po obecném pojednání o stáří a stárnutí z
hlediska sociálních věd přináší pohled na stáří a charakteristické
vlastnosti starého člověka podle biblické tradice. Další část knihy
směřuje k praktickému vyústění tématu, v němž se s pomocí církevních
dokumentů i úvah pastorálních teologů snaží stanovit priority pastorace
seniorů a nastínit některé návrhy na změnu praxe. Hlavním praktickým
tématem knihy je podíl samotných seniorů, a to jak tzv. aktivních, tak
zdravotně indisponovaných, na pastoraci, resp. jejich aktivní participace
na životě společenství.

Autorem předmluvy je jezuita P. Jan Rybář.